ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Με την σφραγίδα Π.Σπέντζας ΙΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΩΝ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

.............

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

......................

Copyright 2020 ©spentzasfruits.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΡΤΑ ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ

ΤΗΛ : 0030 26810 78222

ΦΑΞ : 0030 26810 78300